Let op! U belegt buiten AFM-Toezicht. Geen vergunningplicht voor deze activiteit.

Fiscale informatie

Welke voordelen biedt de Belastingdienst?

Indien u een recreatiewoning aanschaft voor de verhuur, komt u in aanraking met diverse fiscale aspecten. Het is van belang u hier goed over te laten voorlichten, zodat u maximaal gebruik kunt maken van de voordelen die de Belastingdienst hierin biedt.

Binnenlands belastingplichtigen

Indien u uw woning volledig verhuurt, heeft u het eerste voordeel meteen binnen: u krijgt het volledige BTW-bedrag over de aanschaf namelijk terug. De huurinkomsten zijn vervolgens ‘onbelast’. In de inkomstenbelasting wordt het hebben van een vakantiewoning namelijk gekwalificeerd als inkomen uit sparen en beleggen (box 3). In box 3 wordt een fictief rendement gehanteerd, dat berekend wordt over de grondslag op 1 januari van het desbetreffende belastingjaar. In het geval van uw vakantiewoning bedraagt de grondslag de waarde van de woning (WOZ-waarde), verminderd met de schulden met betrekking tot deze vakantiewoning. Over het gedeelte boven de heffingsvrije grens betaalt u vermogensrendementsheffing.

Financiering

Het is in de basis mogelijk om een ruim gedeelte van uw tweede woning te financieren. Hoewel niet alle geldverstrekkers dit aanbieden, kan dit zeker interessant zijn. Dit komt met name door het hefboomeffect. Door de historisch lage rente is het rendement op het gefinancierde gedeelte zodanig hoog, dat dit hoger is dan de rentelasten. Hierdoor stijgt het rendement op uw geïnvesteerde eigen vermogen. Ook zijn er soms mogelijkheden uw BV als geldverstrekker van de door u privé gekochte vakantiewoning te laten fungeren. Mocht u daar prijs op stellen, dan brengen wij u graag vrijblijvend in contact met onze fiscalisten en belastingadviseurs om u verder te kunnen adviseren.